Case

FEEDBACKCULTUUR

Elkaars kwaliteiten erkennen, fouten durven maken en feedback geven; de ingrediënten voor een performance cultuur. Door dezelfde taal te spreken, en met de juiste inzet, ontwikkelt de organisatie zich.

Voor diverse klanten hebben wij het volgende programma ontwikkeld. Zij wilden investeren in een Feedback cultuur.

Een feedback cultuur is een organisatiecultuur waarin medewerkers zich comfortabel voelen om met regelmaat feedback te geven en te vragen.
In een feedback cultuur wordt feedback gezien als mogelijkheid om licht te werpen op sterke punten, ontwikkelpunten en eventuele blinde vlekken.
In zo’n cultuur ontwikkelen individuen zichzelf, maar ook teams en uiteindelijk organisaties groeien door samen en van elkaar te leren.

Om een feedback cultuur te realiseren in een bestaande organisatie, maar ook in een groeiende organisatie, kan uitdagend zijn. Vaak is er sprake van een ‘zo doen we het ne eenmaal’- cultuur of mensen nemen gewoontes en waarden mee uit een vorige (organisatie-) cultuur.

Wanneer je als team of als bedrijf besluit te willen investeren in een gezamenlijke feedback cultuur, zorgt dit ervoor dat medewerkers met dezelfde (Growth-)mindset, hetzelfde vocabulaire, en op dezelfde wijze met dit thema aan de slag gaan.

Module menukaart

GROWTH MINDSET & CORE QUALITIES

In deze modules ligt de focus op het beter leren kennen van de kwaliteiten en ontwikkelpunten van jezelf en de ander. Je leert vanuit een open Growth Mindset naar je eigen ontwikkelpunten te kijken.

Feedback 1.0

De basis van Feedback neemt je mee naar de valkuilen van een zorgcultuur, angstcultuur en vermijdingscultuur om vervolgens de stappen van Feedback geven en ontvangen te doorgronden.

Feedback 2.0

Omdat feedback een van de moeilijkste en belangrijkste onderdelen is van samenwerken, gaan we in dit onderdeel dieper in op de lastige gesprekken. Defensieve reacties, emoties, freeze/fight/flight.

Modules maken gebruik van

Intodrives Drijfverenscan

Intodrives is een drijfveren scan die de zelfkennis van deelnemers vergroot. De drijfverenscan brengt aan de hand van 6 kleuren in beeld wat iemand motiveert, wat hij logisch vindt en wat zijn denkkader is. Ook krijgt een deelnemer inzicht in zijn weerstand, datgene wat hij minder prettig vindt in het gedrag van anderen, en in wat voor soort omgeving hij het beste tot zijn recht komt.

Meer weten over de drijfverenscan?